Uradni list

Številka 130
Uradni list RS, št. 130/2004 z dne 3. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 130/2004 z dne 3. 12. 2004

Kazalo

5415. Pravilnik o obrazcih obvestil o znižani stopnji akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in obrazcih obvestil o uveljavljanju posebne osebne olajšave, stran 15633.

Na podlagi sedmega odstavka 291. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 54/04, 57/04 – ZDS-1 in 109/04 – odločba US) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o obrazcih obvestil o znižani stopnji akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in obrazcih obvestil o uveljavljanju posebne osebne olajšave
1. člen
S tem pravilnikom se določa vsebina obrazca obvestila o znižani stopnji akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ki jo v skladu s petim odstavkom 122. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 54/04, 56/04 – popr., 62/04 – popr., 63/04 – popr. in 80/04, v nadaljevanju: ZDoh-1) uveljavlja zavezanec iz tretjega in četrtega odstavka 35. člena ZDoh-1.
S tem pravilnikom se določa vsebina obvestila o uveljavljanju posebne osebne olajšave, ki jo v skladu z drugim odstavkom 107. člena ZDoh-1 uveljavlja zavezanec – rezident, ki samostojno opravlja specializiran poklic na področju kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: samozaposleni v kulturi) in je vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi, ter v skladu s tretjim odstavkom 107. člena ZDoh-1 zavezanec – rezident, ki samostojno opravlja novinarski poklic (v nadaljevanju: samostojni novinar) in je vpisan v razvid samostojnih novinarjev.
2. člen
Davčni zavezanec oziroma davčna zavezanka (v nadaljevanju: davčni zavezanec), ki lahko v skladu s petim odstavkom 122. člena ZDoh-1 uveljavlja znižano stopnjo akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, predloži obvestilo o znižani stopnji akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti pristojnemu davčnemu organu na obrazcu, ki je Priloga 1 tega pravilnika in njegov sestavni del, kadarkoli v obdobju davčnega leta.
Davčni zavezanec iz prvega odstavka tega člena predloži obvestilo o spremembi znižane stopnje akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti davčnemu organu na obrazcu, ki je Priloga 1a tega pravilnika in njegov sestavni del, če se odloči za spremembo višine znižane stopnje akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti pred koncem davčnega leta.
Davčni zavezanec iz prvega odstavka tega člena predloži obvestilo o preklicu znižane stopnje akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti davčnemu organu na obrazcu, ki je Priloga 1b tega pravilnika in njegov sestavni del, če se odloči za preklic znižane stopnje akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti pred koncem davčnega leta.
Samozaposleni v kulturi predloži obvestilo o uveljavljanju posebne osebne olajšave davčnemu organu na obrazcu, ki je Priloga 2 tega pravilnika in njegov sestavni del, kadarkoli v obdobju davčnega leta.
Samostojni novinar predloži obvestilo o uveljavljanju posebne osebne olajšave davčnemu organu na obrazcu, ki je Priloga 3 tega pravilnika in njegov sestavni del, kadarkoli v obdobju davčnega leta.
Davčni zavezanec iz četrtega in petega odstavka tega člena predloži obvestilo o preklicu uveljavljanja posebne osebne olajšave davčnemu organu na obrazcu, ki je Priloga 4 tega pravilnika in njegov sestavni del, če se odloči za preklic uveljavljanja posebne osebne olajšave pred koncem davčnega leta.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2005.
Št. 424-08-1/2003/128
Ljubljana, dne 29. novembra 2004.
EVA 2004-1611-0231
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance