Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2004 z dne 29. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2004 z dne 29. 10. 2004

Kazalo

4856. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o plačilu komunalnega prispevka v Občini Žalec, stran 14185.

Na podlagi 66. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 144. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), navodila za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99), navodila o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/96) ter 18. in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03) je Občinski svet občine Žalec na 16. seji dne 7. 10. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o plačilu komunalnega prispevka v Občini Žalec
1. člen
V odloku o plačilu komunalnega prispevka v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 108/00, 4/01, 37/01, 19/03, 4/04) se 8. člen dopolni, tako da se v prvem stavku drugega odstavka pika zamenja z »ali« in doda: »s sklepom sveta pristojne krajevne skupnosti za vsak primer posebej, ki pa mora vsebovati točno navedbo vlaganj ali sofinanciranj z ovrednotenjem le-teh.«
2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42001/0002/2001
Žalec, dne 7. oktobra 2004.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.