Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2004 z dne 29. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2004 z dne 29. 10. 2004

Kazalo

4855. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem, stran 14184.

Na podlagi 23., 31. in 77. člena Zakona o urejanju pro­stora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) ter 16. in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03 in 29/03) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 7. 10. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem
1. člen
V odloku o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 45/96, 78/96) se v 3. členu za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki glasi:
»Območje kompleksa Juteks, ki ga obkrožajo Ulica Ivanke Uranjek, Hmeljarska ulica, Ulica Savinjske čete in Pečnikova ulica in ki leži znotraj opisane meje, se ureja s samostojnim lokacijskim načrtom.«
2. člen
V 4. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
»Območje kompleksa Juteks, katerega meja poteka po sredini parcel. št. 1942/3, 1941/4, 1941/1 in 1945/2, vse k.o. Žalec, se ureja s samostojnim lokacijskim načrtom.
Celotno območje ureditvenega načrta meri 22,98 ha. Meja območja urejanja je razvidna na listu št. 1 v merilu 1:1000 v grafičnem delu ureditvenega načrta.«
3. člen
V 5. členu se v prvem odstavku črta besedilo: »10. enota: območje med Ulico Ivanke Uranjek, Hmeljarsko ulico, Ulico Savinjske čete in Pečnikovo ulico.«
4. člen
V 31. členu se črta besedilo v celoti in nadomesti z novim besedilom, ki glasi:
»Za programsko in gradbeno obsežne in celovite posege na kompleksu Juteks velja prostorska ureditev, ki jo določajo pogoji samostojnega lokacijskega načrta skladno z merili in pogoji iz veljavnih prostorskih planov Občine Žalec.«
5. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
6. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-004/94-04
Žalec, dne 7. oktobra 2004.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.

AAA Zlata odličnost