Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2004 z dne 15. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2004 z dne 15. 10. 2004

Kazalo

4646. Razlaga kolektivne pogodbe za kemijsko in gumarsko industrijo Slovenije, stran 13478.

Komisija za razlago Kolektivne pogodbe za kemično in gumarsko industrijo Slovenije (v nadaljevanju: KPD) je na seji dne 2. 9. 2004 na podlagi 84. člena KPD sprejela
R A Z L A G O
K O L E K T I V N E P O G O D B E
za kemijsko in gumarsko industrijo Slovenije
KPD z 2. točko 14. člena sprememb in dopolnitev KPD (Uradni list RS, št. 81/04), ki spreminja določilo 68. člena KPD (Uradni list RS, št. 9/98), določa, da pripada delavcu jubilejna nagrada za različna obdobja dela pri zadnjem delodajalcu. V četrtem odstavku te točke 68. člena (14. člena sprememb KPD) pa KPD daje možnost (in ne zavezo), da se na ravni podjetja določi tudi dodatno nagrado za skupno delovno dobo in podobno. Kolektivna pogodba dejavnosti torej priznava delavcem pravico do jubilejnih nagrad samo iz naslova delovne dobe pri zadnjem delodajalcu, kar tudi predstavlja minimalno raven pravic delavcev do jubilejnih nagrad.
V delodajalčevih aktih oziroma kolektivnih pogodbah podjetij morebiti drugače urejene pravice delavcev do jubilejnih nagrad lahko presegajo omenjeni minimum, ne morejo pa te pravice ukiniti ali zmanjšati. Določilo zadnjega stavka šestega odstavka 2. točke 68. člena KPD (Uradni list RS, št. 9/98) je bilo s Spremembami in dopolnitvami KPD (Uradni list RS, št. 81/04) zaradi njegove začasne narave v kontekstu določila šestega odstavka izločeno iz KPD.
Komisija za razlago
Kolektivne pogodbe za kemično
in gumarsko industrijo Slovenije
Franc Guštin l. r.
predsednik