Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2004 z dne 17. 9. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2004 z dne 17. 9. 2004

Kazalo

4371. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren-Kostanjevica, stran 12213.

Na podlagi 31. člena Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00 in 78/03), 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97, 1/98, 84/98, 44/00, 102/00 in 92/02), 18. in 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03) in 39. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 58/99) je župan sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje
v vrtcih na območju Občine Miren-Kostanjevica
1
Cene programov predšolske vzgoje v vrtcih v Občini Miren-Kostanjevica od 1. 9. 2004 dalje znašajo:
+-------------------------+--------------+
|– Dnevni program starost | 88.102 SIT na|
|od 1 do 3 leta      |    otroka|
+-------------------------+--------------+
|– Poldnevni program   | 70.482 SIT na|
|starost         |    otroka|
|od 1 do 3 leta      |       |
+-------------------------+--------------+
|– Poldnevni program brez | 56.386 SIT na|
|kosil starost      |    otroka|
|1 do 3 leta       |       |
+-------------------------+--------------+
|– Dnevni program starost | 69.519 SIT na|
|od 3 do 6 let      |    otroka|
+-------------------------+--------------+
|– Poldnevni program   | 55.615 SIT na|
|starost         |    otroka|
|od 3 do 6 let      |       |
+-------------------------+--------------+
|– Poldnevni program brez | 44.492 SIT na|
|kosila starost od 3 do 6 |    otroka|
|let           |       |
+-------------------------+--------------+
|– Cena deseturnega    |   6.600 SIT|
|varstva         |    mesečno|
|je 300 SIT x 22 dni   |       |
+-------------------------+--------------+
2
Stroški za živila v cenah programov znašajo 8.800 SIT mesečno (dopoldanska malica 2.640 SIT, kosilo in popoldanska malica 6.160 SIT) oziroma 400 SIT na dan. Za vsak javljen dan odsotnosti otroka se staršem odbije 80% stroška živil.
3
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 9. 2004 dalje.
Miren, dne 30. avgusta 2004.
Župan
Občine Miren-Kostanjevica
Zlatko-Martin Marušič l. r.