Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1997 z dne 6. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1997 z dne 6. 6. 1997

Kazalo

1859. Sklep o spremembi sklepa o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije, stran 2929.

Na podlagi 45. člena zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 44/92) in prvega ter drugega odstavka 7. člena poslovnika Državnega sveta Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 57/93) je Državni svet Republike Slovenije na seji dne 4. junija 1997 sprejel
S K L E P O S P R E M E M B I S K L E P A
o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije
I
V točki II. se spremeni sestava članov komisije tako, da se besedilo glasi: »Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za gospodarstvo:
predsednik: mag. Dagmar Šuster
podpredsednik: Franc Ban
člani: dr. Peter Glavič, Danilo Kovačič, Dušan Milenkovič, Aleš Ocepek, Miroslav Steržaj, Boris Šuštaršič, Albert Vodovnik, dr. France Vodopivec.«
II
V točki IV. se spremeni sestava članov komisije tako, da se besedilo glasi: »Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj:
predsednik: Branko Brumen
podpredsednik: Fedja Klavora
člani: dr. Ivo Benkovič, Danijel Božič, Franc Glinšek, dr. Dušan Plut, Jože Resman, Miroslav Steržaj, Marcel Štefančič, Franc Zavodnik.«
Št. 020-02/92-29
Ljubljana, dne 4. junija 1997.
Državni svet
Republike Slovenije
Predsednik
prof. dr. Ivan Kristan l. r.