Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2004 z dne 28. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2004 z dne 28. 6. 2004

Kazalo

1. Popravek Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-1), stran 8637.

V Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-1), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 40/04 z dne 20. 4. 2004, je bila ugotovljena redakcijska napaka, zato na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 57/96) dajem
p o p r a v e k
Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-1)
Tretji odstavek 9. člena se pravilno glasi:
"(3) Zavezanec izpolnjuje pogoje iz 2. točke prvega odstavka tega člena zlasti, če:
1. uporablja presežke prihodkov nad odhodki;
2. zmanjšuje ustanovitveno premoženje;
3. izplačuje plače;
4. nagrajuje člane uprave in izkazuje stroške poslovanja;
5. nalaga prosta sredstva;
6. ravna z ostankom premoženja pri prenehanju
v skladu z določbami zakona, ki ureja njegovo ustanovitev oziroma delovanje."
Št. 435-01/90-3/56
Ljubljana, dne 21. junija 2004.
EPA 1089-III
Generalna sekretarka
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožica Velišček l. r.

AAA Zlata odličnost