Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004

Kazalo

2541. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci, stran 7170.

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) in 16. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01 in 11/03) je Občinski svet občine Beltinci na 14. redni seji dne 6. 5. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
v Občini Beltinci
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci (Uradni list RS, št. 105/03) se pri ukrepu 1.2. Preventivni ukrepi veterinarske službe na živinorejsko usmerjenih kmetijah doda alinea:
»– tuberkulizacija (TBC pri živini)«
Višina pomoči znaša 1.000 SIT/kom.«.
Pri ukrepu 3. Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah se pri višini pomoči številka »30« nadomesti s številko »50«.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-01/2004-14-216/III
Beltinci, dne 6. maja 2004.
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l. r.