Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2004 z dne 22. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2004 z dne 22. 4. 2004

Kazalo

1853. Sklep o ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Žalec, stran 5121.

Na podlagi 38. člena pravilnika za oblikovanje cen socialno-varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02) je Občinski svet občine Žalec na 13. seji dne 11. 3. 2004 sprejel
S K L E P
o ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Žalec
1. člen
Izdaja se soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Žalec v višini 2.856 SIT za opravljeno uro storitve.
2. člen
Subvencija k ceni storitve pomoč družini na domu v višini 1.428 SIT/uro in je deljena na dva dela:
– na del v višini 365,10 SIT/h, ki predstavlja stroške vodenja izvajanja storitve. Do tega dela subvencije so upravičeni vsi uporabniki te storitve.
– na del v višini 1.069,90 SIT/h. Do tega dela subvencije so upravičeni vsi uporabniki pod pogoji, ki so navedeni v 30 in 31. členu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 2/04).
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 2. 2004 dalje.
Št. 15201-0001/2004
Žalec, dne 11. marca 2004.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.