Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2004 z dne 13. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2004 z dne 13. 2. 2004

Kazalo

596. Spremembe in dopolnitve pravilnika o načinu in pogojih vračanja vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja na območju Občine Vransko, stran 1470.

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) je Občinski svet občine Vransko na 8. redni seji dne 26. 1. 2004 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P R A V I L N I K A
o načinu in pogojih vračanja vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja na območju Občine Vransko
1. člen
Pravilnik o načinu in pogojih vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja na območju Občine Vransko (Uradni list RS, št. 83/02) se spremeni tako, da se v celoti črta besedilo 5. člena in nadomesti z naslednjim besedilom:
(1) Osnova za vračilo vlaganj je pogodbena vrednost iz pogodbe iz 3. člena tega pravilnika, zmanjšana za:
1. morebitno neplačano priključnino, ki so jo v istem obdobju na istem geografskem območju plačali naročniki PTT organizacij, ki takšnih pogodb niso sklenili,
2. morebitno neplačani prispevek SIS,
3. morebitna namenska sredstva iz državnega proračuna.
(2) Osnova za vračilo vlaganj je pogodbena vrednost iz prejšnjega odstavka za:
1. vlaganje v telefonske centrale,
2. medkrajevne telefonske vode,
3. krajevna telefonska omrežja.
(3) Upravičencu pripada vračilo v denarnih sredstvih za vlaganja iz prejšnjega odstavka:
1. v celoti za vlaganja v telefonske centrale,
2. v celoti za vlaganja v medkrajevne telefonske vode,
3. v celoti za vlaganje v krajevna telefonska omrežja.
(4) Znesek iz prejšnjega odstavka tega člena se vrne tako, da se višina izračunanega vračila preračuna v nemške marke (v nadaljnjem besedilu: DEM) po srednjem tečaju Banke Slovenije oziroma njene pravne predhodnice na dan sklenitve pogodbe. Dobljeni znesek v DEM se preračuna v EUR po nepreklicno določenem menjalnem razmerju na dan 1. januarja 1999, ki znaša 1,95583 DEM za 1 EUR, in se nato preračuna v slovenske tolarje po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izplačila vračila.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 347-03/001/02
Vransko, dne 26. januarja 2004.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost