Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2003 z dne 3. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2003 z dne 3. 10. 2003

Kazalo

4286. Pravilnik o dopolnitvah in spremembah pravilnika o označevanju materialov, ki se uporabljajo za glavne sestavne dele obutve, namenjene prodaji potrošnikom, stran 13627.

Na podlagi 2. člena zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99, 31/00 in 54/00) izdaja ministrica za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o dopolnitvah in spremembah pravilnika
o označevanju materialov, ki se uporabljajo
za glavne sestavne dele obutve, namenjene
prodaji potrošnikom
1. člen
V pravilniku o označevanju materialov, ki se uporabljajo za glavne sestavne dele obutve, namenjene prodaji potrošnikom (Uradni list RS, št. 26/00) se v 2. členu doda peti odstavek, ki se glasi:
»Pri dajanju obutve v promet je potrebno upoštevati določbe predpisa, ki ureja omejitev dajanja v promet in uporabe določenih nevarnih stvari in pripravkov«.
2. člen
V prvem odstavku 5. člena se črtata tretja in četrta alinea.
3. člen
V 7. členu se za prvim odstavkom doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Prodajalec mora zagotoviti, da ima obutev, ki jo prodaja, ustrezno oznako, ki je predpisana s tem pravilnikom.«
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
4. člen
Črta se IV. poglavje.
Dosedanje V. poglavje postane IV. poglavje.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-201/2002
Ljubljana, dne 19. septembra 2003.
EVA 2003-2111-0071
dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti