Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2003 z dne 21. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2003 z dne 21. 8. 2003

Kazalo

3919. Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile ter doječih delavk, stran 12116.

Na podlagi 189. člena zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) izdaja minister, pristojen za delo, v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje
P R A V I L N I K
o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk,
delavk, ki so pred kratkim rodile
ter doječih delavk
1. člen
Namen
S tem pravilnikom se določajo ukrepi in aktivnosti za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile ter doječih delavk.
2. člen
Definicije
Za namen tega pravilnika je:
a) noseča delavka vsaka noseča delavka, ki o svojem stanju z zdravniškim potrdilom obvesti delodajalca. Nosečnost se šteje od časa seznanitve delodajalca z nosečnostjo do poroda,
b) delavka, ki je pred kratkim rodila, tista delavka, ki je rodila pred manj kot 12 meseci in ki o svojem stanju z zdravniškim potrdilom obvesti delodajalca,
c) doječa delavka tista delavka, ki doji otroka in ki o svojem stanju z zdravniškim potrdilom obvesti delodajalca.
3. člen
Ocena tveganja in obveščanje
Delodajalec mora za vsa dela, pri katerih obstaja tveganje za izpostavljenost dejavnikom, ki lahko negativno vplivajo na zdravje nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile, ter doječih delavk, v okviru ocene tveganja oceniti vrsto, stopnjo in trajanje izpostavljenosti, oceniti vrsto in stopnjo tveganja za poškodbe in zdravstvene okvare in določiti ter izvesti ustrezne varnostne ukrepe.
V oceni tveganja se posebej preveri vpliv nočnega in nadurnega dela na zdravje delavke in zdravje otroka v času, ko je delavka noseča in še eno leto po porodu oziroma ves čas, ko doji otroka.
Delodajalec mora oceno tveganja obnavljati in dopolnjevati pri vsaki spremembi dejavnikov, ki škodljivo vplivajo na zdravje delavke in zdravje otroka.
Delodajalec mora obveščati delavke in njihove predstavnike o rezultatih ocen tveganja, in o vseh varnostnih ukrepih, ki se nanašajo na varovanje zdravja pri delu.
4. člen
Izvedba ukrepa
Obveznost delodajalca, da izvede ukrepe, nastopi z dnem, ko delavka z zdravniškim potrdilom o svojem stanju obvesti delodajalca.
Ukrepe, določene v izjavi o varnosti, izvede delodajalec v sodelovanju s pooblaščenim zdravnikom na podlagi zdravniškega potrdila, ki ga delavki izda izbrani ginekolog.
Na zahtevo delavke presoja ustreznost ukrepa posebna zdravniška komisija, določena v 17. členu Pravilnika o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Uradni list RS, št. 87/02). Komisija o svojem mnenju obvesti inšpekcijo za delo.
5. člen
Splošna prepoved izpostavljenosti
1. Noseča delavka ne sme biti izpostavljena naslednjim dejavnikom:
A) Fizikalnim dejavnikom:
– hiperbarični atmosferi (npr. potapljanje, zaprti prostori pod pritiskom)
– ionizirajočim sevanjem
B) Biološkim dejavnikom:
– toxoplasmi
– virusu rdečk, razen, če je bila ženska cepljena proti rdečkam
C) Kemičnim dejavnikom
Snovem, ki so označene z naslednjimi standardnimi opozorilnimi oznakami:
– lahko škoduje nerojenemu otroku ( R61)
– možna nevarnost škodovanja nerojenemu otroku (R63)
– svincu in njegovim spojinam, ki se lahko absorbirajo v telesu
D) Delovnim pogojem
– rudarskim delom pod zemljo
2. Doječa delavka in delavka, ki je pred kratkim rodila, ne sme biti izpostavljena naslednjim dejavnikom:
A) Fizikalnim dejavnikom
– odprtim virom ionizirajočih sevanj
B) Kemičnim dejavnikom
Snovem, ki so označene z naslednjimi standardnimi opozorilnimi oznakami:
– lahko škoduje zdravju dojenčka preko materinega mleka (R64)
– svincu in njegovim spojinam, ki se lahko absorbirajo v telo
C) Delovnim pogojem
– rudarskim delom pod zemljo
6. člen
Prepoved izpostavljenosti glede na oceno
tveganja
1. Noseča delavka, delavka, ki je pred kratkim rodila ter doječa delavka, ne sme biti izpostavljena naslednjim dejavnikom, če iz ocene tveganja iz 3. člena tega pravilnika izhaja tveganje za zdravje delavke in zdravje otroka:
A) Fizikalnim dejavnikom:
– hrupu nad 80 dB (A)
– neionizirnemu sevanju, ki lahko povzroči škodo na plodu
– splošnim vibracijam nizkih frekvenc
– vibracijam, ki se prenašajo direktno na trebuh
– udarcem, nenadnim premikom
– ekstremnemu mrazu ali vročini
B) Biološkim dejavnikom:
Virusom:
– herpesvirusi: CMV, HSV, VZV
– parvovirus B19
– virus ošpic
– enterovirusi: Coxackie B virus, echovirus, poliovirus
– HIV 1 in HIV 2 virus
– virus limfocitnega horiomeningitisa
– hepatitis B virus, hepatitis C virus
– virus vakcinije
– virus črnih koz
– adenovirus
– virus zahodnega konjskega encefalomielitisa
– virus venezuelskega encefalomielitisa
Bakterijam:
– Treponema pallidum
– Mycobacteryum tuberculosis
– Lysteria monocytogenes
– Campylobacter fetus
– Salmonella typhosa
Protozojem:
– Plasmodium spp.
– Tripanosoma cruzi
in vsem ostalim biološkim dejavnikom, ki se nahajajo v 2., 3. in 4. skupini pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu, Priloga III. (Uradni list RS, št. 4/02), ki lahko škodujejo noseči delavki in nerojenemu otroku.
C) Kemičnim dejavnikom:
a) snovem, ki so označene z naslednjimi standardnimi opozorilnimi oznakami:
– lahko povzroči dedne genetske okvare (R46)
– možen rakotvoren učinek (R40)
– lahko povzroči raka (R45)
– lahko povzroči dedne genetske okvare (R46)
– nevarnost hudih okvar zdravja pri dolgotrajnejši izpostavljenosti (R48)
– pri vdihavanju lahko povzroči raka (R49)
b) proizvodnim procesom:
– proizvodnji auramina
– ki vključujejo izpostavljenost aromatskim policikličnim ogljikovodikom, prisotnim v premogovih sajah, katranu, smoli, dimu ali prahu
– ki vključujejo izpostavljenost prahu, dimu in aerosolom, ki nastajajo pri praženju in elektrolitskem prečiščevanju baker-nikljevih talin
– močno kislinskim postopkom pridobivanja izopropilalkohola
c) živemu srebru in živosrebrovim spojinam,
d) zdravilom proti mitozi,
e) ogljikovemu monoksidu,
f) kemičnim dejavnikom z znano in nevarno absorbcijo preko kože.
D) Delovnim pogojem:
– premeščanju bremen, težjih od 5 kg
– delom, ki se opravljajo v izrazito nefiziološkem položaju telesa
– službenim potovanjem
– delom z velikimi psihičnimi obremenitvami, ki lahko škodujejo plodu
E) Organizaciji dela:
– nočno delo
– nadurno delo
2. Noseča delavka, delavka, ki je pred kratkim rodila ter doječa delavka, ne sme opravljati tudi drugih del, če iz ocene tveganja iz 3. člena tega pravilnika izhaja tveganje za zdravje delavke in zdravje otroka.
7. člen
Prosti čas za preventivne preglede
Delavka ima pravico do plačane odsotnosti z dela za čas tistih preventivnih pregledov v zvezi z nosečnostjo, porodom in dojenjem, ki jih ni mogoče opraviti izven rednega delovnega časa.
8. člen
Prenehanje uporabe podzakonskega predpisa
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati uredba o delih, na katera ni mogoče razporejati žensk (Uradni list SRS, št. 12/76).
9. člen
Veljavnost
Ta pravilnik začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-029/03
Ljubljana, dne 9. julija 2003.
EVA 2003-2611-0034
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve
Soglašam!
dr. Dušan Keber l. r.
Minister za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti