Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2003 z dne 6. 6. 2003

Kazalo

2726. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona, stran 6403.

Na podlagi 12., 17., 171. člena zakona o urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 20. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99 in 104/00) je Občinski svet občine Gornja Radgona na 6. redni seji dne 29. 5. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Gornja Radgona
1. člen
V odloku o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 92/99 in 101/01) se v 8. členu črta del besedila 1. točke, ki se glasi: » Gornja Radgona – Grajski hrib, Trate«.
2. člen
V tretjem odstavku 22. člena se pred številko 4 doda beseda »najmanj«.
3. člen
V prvem odstavku 23. člena se pred številko 5 doda beseda »najmanj«.
4. člen
V četrtem odstavku 25. člena se za besedo »pogoje« postavi pika, ostalo besedilo v nadaljevanju tega odstavka se črta.
5. člen
Zadnji odstavek 28. člena se črta.
6. člen
Prvi odstavek 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Tlorisna oblika novih stanovanjskih objektov mora biti praviloma podolgovata. Objekt ima lahko tudi obliko črke L, U ali T«.
7. člen
V prvem odstavku 34. člena se za besedo »pritiklinami« postavi pika, ostalo besedilo tega odstavka se črta.
Spremeni in dopolni se drugi odstavek 34. člena tako, da se glasi:
»Ravne strehe in strehe z manjšimi nakloni so dopustne le v objektih, ki niso namenjeni za bivanje (proizvodni, poslovni, kmetijski, itd)«.
Spremeni in dopolni se tretji odstavek 34. člena tako, da se glasi:
»Naklon strehe v objektih, ki so namenjeni za bivanje mora biti od 30 do 45 stopinj. Kritina je lahko opečna ali druga v rjavi, črni, rdeči ali zeleni barvi«.
8. člen
Črta se 36. člen.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35200-3/1997-3
Gornja Radgona, dne 30. maja 2003.
Župan
Občine Gornja Radgona
Anton Kampuš l. r.

AAA Zlata odličnost