Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2003 z dne 16. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2003 z dne 16. 5. 2003

Kazalo

2240. Odlok o območju zakonite predkupne pravice Občine Vransko, stran 5264.

Občinski svet občine Vransko je na podlagi 85. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) ter na podlagi 7. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) ) na 4. redni seji dne 22. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o območju zakonite predkupne pravice Občine Vransko
1. člen
S tem odlokom se določa območje predkupne pravice Občine Vransko na nepremičninah na celotnem območju poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij.
2. člen
Območje predkupne pravice zajema celotno območje Občine Vransko, razen območij kmetijskih zemljiščih, ki so določena z dolgoročnim planom Občine Žalec za obdobje 1986-2000, odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98 in 17/99) in odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko (Uradni list RS, št. 66/99, 21/00 in 19/02).
3. člen
Predkupna pravica na območju kmetijskih zemljišč se določa skladno z zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96).
4. člen
Območje poselitve (stavbna zemljišča), območja obstoječih in predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij so določena z dolgoročnim planom Občine Žalec za obdobje 1986-2000, odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98 in 17/99) in odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko (Uradni list RS, št. 66/99, 21/00 in 19/02).
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 465-01/03
Vransko, dne 22. aprila 2003.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost