Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2003 z dne 16. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2003 z dne 16. 5. 2003

Kazalo

2193. Odlok o predkupni pravici Občine Ivančna Gorica, stran 5206.

Na podlagi 85. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter 16. člena statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 2/99 in 4/01) je Občinski svet občine Ivančna Gorica na 5. redni seji dne 7. 5. 2003 sprejel
O D L O K
o predkupni pravici Občine Ivančna Gorica
1. člen
Ta odlok določa območje predkupne pravice Občine Ivančna Gorica na nepremičninah na območju poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij.
2. člen
Območja predkupne pravice se določajo v skladu z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje ter dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Litija, vseh za obdobje 1986-2000, za območje Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 7/96, 5/98, 6/98, 7/99, 3/00) in zajemajo vsa območja poselitve.
Določena so v grafičnemu delu navedenih prostorskih aktov, na načrtih PKN in TTN v merilu 1: 5000.
3. člen
Izven poselitvenih območij iz 2. člena tega odloka, lahko občina uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah, v 20 m širokem koridorju, na katerih je obstoječa (v naravi) oziroma predvidena gradnja infrastrukturnih omrežij in objektov.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46501- 0012/2003
Ivančna Gorica, dne 7. maja 2003.
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost