Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003

Kazalo

1867. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Podčetrtek, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela, stran 4541.

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 17. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 49/99, 95/99 in 6/01), je Občinski svet občine Podčetrtek na 4. redni seji dne 7. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o ustanovitvi delovnih
teles Občinskega sveta občine Podčetrtek,
njihovi sestavi, nalogah in načinu dela
1. člen
V odloku o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Podčetrtek, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela (Uradni list RS, št. 49/95 in 10/99), se v 8. členu šesta alinea spremeni tako, da glasi:
– »odbor za zaščito in reševanje«.
2. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Odbor za zaščito in reševanje šteje pet članov.
Njegova pristojnost je, da razpolaga s sredstvi, namenjenimi za zaščito in reševanje in daje mnenje občinskemu svetu in županu o delovanju gasilskih društev v občini«.
3. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-039/2003
Podčetrtek, dne 8. aprila 2003.
Župan
Občine Podčetrtek
Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina