Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003

Kazalo

1843. Sklep o pooblastitvi Javnega komunalnega podjetja Grosuplje, stran 4526.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 2/99 in 4/01) je Občinski svet občine Ivančna Gorica na 4. seji dne 2. 4. 2003 sprejel naslednji
S K L E P
I
Občinski svet občine Ivančna Gorica, pooblašča Javno komunalno podjetje Grosuplje, Cesta na Krko 7, Grosuplje, da daje pogoje, soglasja in mnenja za gradnjo določenega objekta na določeni lokaciji za področje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter ravnanja z odpadki za celotno območje Občine Ivančna Gorica v skladu z 34. točko prvega odstavka 206. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02).
II
Pooblastilo velja do sprejetja podzakonskih aktov Občine Ivančna Gorica s 34. točko prvega odstavka 206. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02).
III
To pooblastilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 3. 4. 2003 dalje.
Št. 07003-0001/2003
Ivančna Gorica, dne 2. aprila 2003.
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost