Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2003 z dne 28. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2003 z dne 28. 3. 2003

Kazalo

1313. Odlok o spremembah o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Odranci, stran 3821.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/85, 44/97) v zvezi s 175. členom ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02) in 14. člena statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01) je Občinski svet občine Odranci na 2. izredni seji dne 16. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Odranci
1. člen
Za prvim odstavkom 11. člena odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Odranci (Uradni list RS, št. 3/02) se doda nov odstavek, ki se glasi:
“Ne glede na sprejetje zazidalnega načrta je dopustna gradnja objektov za industrijsko obrtno dejavnost na parc. št.: 1443/1, 1443/2, 1443/3, 1443/4, 1455, 1456/1, 1456/2, 1463/1, 1463/2, 1469/1, 1469/2 k.o. Odranci.”
2. člen
Drugi odstavek 11. člena postane tretji odstavek istega člena.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35-2 /2003
Odranci, dne 16. marca 2003.
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l. r.