Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2003 z dne 28. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2003 z dne 28. 3. 2003

Kazalo

1277. Sklep o spremembi sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Celje, stran 3779.

Na podlagi 18. in 64. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) je Mestni svet mestne občine Celje na seji dne 12. 3. 2003 sprejel
S K L E P
o spremembi sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Celje
1. člen
S tem sklepom se spreminja sklep o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 28/99 in 117/00).
2. člen
V celoti se črta 3. člen sklepa, ki našteva javne športne objekte občinskega pomena, ter se nadomesti z naslednjim besedilom:
Javni športni objekti občinskega pomena so naslednji:
I. Atletski stadion Kladivar z zemljišči in objekti na teh zemljiščih
Lokacija: Stritarjeva ul. 22, k.o. Celje
Št. zk. vl. 1356, parc. št. 26, 27, 28, 29, 30
Št. zk. vl. 1525, parc. št. 1/1, 24
Št. zk. vl. 1453, parc. št. 23
 
II. Nogometni stadion Skalna klet z zemljišči in objekti na teh zemljiščih
Lokacija: Cesta na grad 12, k.o. Celje
Št. zk. vl. 1885, parc. št. 1901/1, 1901/2, 1901/3, 1901/4, 1904/1, 1904/2, 1904/3, 1904/4, 1904/5, 1904/6, 1904/7, 1905, 1927/1, 1927/2, 1927/6, 2505/6, 2563/3
 
III. Zemljišča Celjskega športnega letališča ter objekti črpališča za gorivo na parc. št. 947/1
Lokacija: Medlog 20, k.o. Medlog
Št. zk. vl. 565, parc. št. 1333
Št. zk. vl. 563, parc. št. 940 – del, 1334, 2088/2 – del, 2089 – del
Št. zk. vl. 256, parc. št. 1318 – del
Št. zk. vl. 1225, parc. št. 947/2
Št. zk. vl. 1082, parc. št. 1328 – del, 1335
Št. zk. vl. 248, parc. št. 1319 – del, 1321 – del, 1325 – del, 1326 – del, 1329 – del
Št. zk. vl. 261, parc. št. 911 – del, 1323 – del
Št. zk. vl. 738, parc. št. 909 – del, 912 – del, 923 – del, 1317 – del
Št. zk. vl. 737, parc. št. 924 – del, 925 – del, 926 – del, 947/1 – del, 1296/1 – del, 1301 – del, 1316 – del
Št. zk. vl. 246, parc. št. 908 – del, 1300/2 – del, 1322 – del, 1327 – del.
Sestavni del javnega športnega objekta Celjsko športno letališče sta tudi naslednji parceli v lasti fizičnih oseb:
Št. zk. vl. 270, parc. št. 1320 – del (last Ane Mutec, Levec 30)
Št. zk. vl. 264, parc. št. 1324 – del (last Pavle Bračič, Levec 34)
 
III.a Celjsko športno letališče
Sestavni del javnega športnega objekta Celjsko športno letališče so tudi zemljišča in objekti, ki so že v lasti oziroma postanejo s tem sklepom last Aero kluba letalske šole Celje:
Lokacija: Medlog 20, k.o. Medlog
Št. zk. vl. 517, parc. št. 1331, 1332/1, 1332/2
Št. zk. vl. 1194, parc. št. 1330/1, 1330/2
Na objektu na parc. št. 1332/2 se vknjiži lastnina Mestne občine Celje v sorazmernem deležu vloženih sredstev v ta objekt.
 
IV. Turistično rekreacijski center Celjska koča z zemljišči in objekti na teh zemljiščih
Lokacija: Severno pobočje Tolstega vrha, k.o. Zagrad
Št. zk. vl. 1361, parc. št. 1225/1, 1226, 1224/2
Št. zk. vl. 1203, parc. št. 1227, 1229, 1304/1, 1304/3, 1311, 1312
Št. zk. vl. 139, parc. št. 1303/3, 1303/4
Št. zk. vl. 160, parc. št. 1307/1, 1307/2, 1308
Št. zk. vl. 1215, parc. št. 1309/1
Št. zk. vl. 928, parc. št. 1228, 1303/2, 1304/2
Upravljanje, koriščenje in vzdrževanje tega javnega športnega objekta se izvaja na podlagi odloka o načinu izvajanja javne službe na področju gospodarjenja z javnimi objekti v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 46/96)
 
V. Zemljišča Strelišča Griček
Lokacija: Partizanska c. 59/a, k.o. Lisce
Št. zk. vl. 425, parc. št. 499/2, 500/1, 501/2, 502/9, 549/14, 556/2
 
V.a Strelišče Griček
Lastnina Strelskega društva Celje postanejo objekti vseh strelišč s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem na parc. št. 556/2 ter strelski dom na parc. št. 556/6 zk. vl. 452 k.o. Lisce
Vsi navedeni objekti so sestavni del javnega športnega objekta Strelišče Griček.
 
VI. Športno rekreacijski center Griček z zemljišči in objekti na teh zemljiščih
Lokacija: Partizanska cesta 59, k.o. Lisce
Št. zk. vl. 323, parc. št. 549/6, 553, 556/1, 556/3, 556/4, 556/5, 559/3, 559/4
Športni objekt Športno rekreacijski center Griček se s tem sklepom določa za javni športni objekt občinskega pomena v lasti Športne zveze Celje, kot pravnega naslednika Zveze telesnokulturnih organizacij Celje imetnika pravice uporabe navedenih nepremičnin.
 
VII. Nogometno igrišče Olimp z zemljišči in objekti na teh zemljiščih
Lokacija: Ob Opekarniški cesti, k.o. Spodnja Hudinja
Št. zk. vl. 697, parc. št. 895/1
Št. zk. vl. 769, parc. št. 868/1, 868/2, 868/4 – del, 869/1, 869/2 – del, 870/1, 870/2 – del, 895/2
Št. zk. vl. 727, parc. št. 868/6 – del, 868/7 – del
 
VIII. Javni športni objekti občinskega pomena so tudi naslednji športni objekti in površine:
a) Športno rekreacijski center Mestni park z zemljišči in objekti na teh zemljiščih
Lokacija: Partizanska c. 3/a, k.o. Celje
Št. zk. vl. 795, parc. št. 2026, 2027, 2028, 2029/1, 2029/2, 2029/3, 2029/4, 2029/5, 2029/6, 2029/7
b) Letno kopališče z zemljišči in objekti na teh zemljiščih
Lokacija: Ljubljanska c. 41, k.o. Celje
Št. zk. vl. 1534, parc. št. 932/1, 934, 935/1, 935/2, 936, 937
Št. zk. vl. 1535, parc. št. 939/1, 939/2, 939/4
c) Športno rekreacijski center Golovec (Celjski sejem – Hala A, Hala B, peščena teniška igrišča in asfaltno igrišče) z zemljišči in objekti na teh zemljiščih
Lokacija: Dečkova cesta 1, k.o. Spodnja Hudinja
Št. zk. vl. 778, parc. št. 1330
Št. zk. vl. 1520, parc. št. 1327
Št. zk. vl. 1873, parc. št. 1358/1 – del, 1358/2
Št. zk. vl. 1942, parc. št. 1359/1, 1362/1
Upravljanje, koriščenje in vzdrževanje javnih športnih objektov navedenih v točki VIII. (a, b, c) se izvaja na podlagi odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe na področju gospodarjenja z javnimi objekti v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 46/96)
 
IX. Konjeniški center Celje z zemljišči in objekti na teh zemljiščih
Lokacija Škofja vas 51, k.o. Škofja vas
Št. zk. vl. 77, parc. št. 918/2, 921, 938/1, 940/2, 940/3
Št. zk. vl. 373, parc. št. 941/2, 941/3
Št. zk. vl. 225, parc. št. 494/16
Športni objekt Konjeniški center Celje se s tem sklepom določa za javni športni objekt občinskega pomena, ostaja pa v lasti in upravljanju Konjeniškega kluba Celje
 
X. Kinološki center Celje z zemljišči in objekti na teh zemljiščih
Lokacija: Lokrovec 1b, k.o. Ostrožno
Št. zk. vl. 687, parc. št. 854/5
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 65000-0001/99
Celje, dne 12. marca 2003.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.