Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2003 z dne 17. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2003 z dne 17. 3. 2003

Kazalo

1121. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Sveta Ana, stran 3509.

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94) in v zvezi s 23. členom istega zakona Občinski svet občine Sveta Ana na 4. redni seji, dne 21. 2. 2003 sprejel
S K L E P
o načinu financiranja političnih strank v Občini Sveta Ana
I
Politični stranki (v nadaljnjem besedilu: stranka), ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah v občinski svet, se dodelijo sredstva iz proračuna občine sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah.
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje strank, se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto.
Stranki, ki je kandidirala svoje kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah v občinski svet občine se dodeli 40,26 tolarjev na glas volivca, ki je veljavno glasoval za to stranko.
Sredstva iz proračuna, ki so namenjena za financiranje strank, ne smejo presegati 0,6% sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občine in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.
II
Višina sredstev, ki so namenjena financiranju strank, se lahko letno poveča za toliko, za kolikor se poveča obseg sredstev, s katerimi občina zagotavlja izvajanje ustavnih in zakonskih nalog, vendar višina teh sredstev ne sme preseči odstotka določenega v četrtem odstavku 1. točke tega sklepa.
III
Sredstva se na žiro račune strankam nakazujejo enkrat letno.
IV
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o financiranju političnih strank v Občini Sveta Ana (Uradni list RS, št. 111/01).
V
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02401-001/03
Sveta Ana, dne 21. februarja 2003.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.

AAA Zlata odličnost