Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2003 z dne 17. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2003 z dne 17. 3. 2003

Kazalo

1119. Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Sveta Ana za leto 2003, stran 3506.

Na podlagi 6. in 15. člena statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99 in 25/01) in v zvezi z 12. in 20. členom pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) je Občinski svet občine Sveta Ana na 4. seji dne 21. 2. 2003 sprejel
O D L O K
o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljiščav Občini Sveta Ana za leto 2003
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega urejanja zemljišča in za vrednost stavbnega zemljišča, je na območju Občine Sveta Ana na dan 31. 12. 2002 znašala 148.418 SIT/m2 in je osnova za izračun vrednosti nepremičnin v letu 2003.
2. člen
Za m2 koristne stanovanjske površine za celotno območje Občine Sveta Ana znašajo povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč 10% od povprečne gradbene cene iz 1. točke tega odloka, in sicer:
– za individualno komunalno ureditev (IKU)         4,5%,
– za kolektivno komunalno ureditev (KKU)          5,5%.
3. člen
Vrednost m2 nezazidanega stavbnega zemljišča se določi v odstotku od povprečne gradbene cene iz 1. točke tega odloka in po območjih znaša:
I. območje: ureditveno območje centra
       Sveta Ana in Lokavec              1,0%
II. območje: druga naselja in stavbna zemljišča
       razpršene gradnje                0,8%
4. člen
Povprečna gradbena cena koristne stanovanjske površine, povprečni stroški komunalnega urejanja in vrednost nezazidanega stavbnega zemljišča se mesečno valorizirajo z indeksom podražitev gradbenih storitev, ki ga objavlja Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za gradbeništvo in IGM.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se preneha uporabljati odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Sveta Ana za leto 2002 (Uradni list RS, št. 18/02).
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35100-01/2003
Sveta Ana, dne 21. februarja 2003.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.

AAA Zlata odličnost