Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2003 z dne 13. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2003 z dne 13. 3. 2003

Kazalo

1036. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Gornja Radgona, stran 3308.

Na podlagi 20. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99 in 104/00) in 67. člena pravilnika o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 85/02) je Občinski svet občine Gornja Radgona na 4. redni seji dne 27. 2. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Gornja Radgona
1. člen
V pravilniku o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 85/02) se v 2. členu v zadnji alinei črta besedilo »izvajalci za programe za zdravje«.
2. člen
V 17. členu se v 2. točki sedme alinee za besedo zveze črta besedilo »in njenih programov«.
3. člen
V 22. členu se v zadnjem stavku črta besedilo »za Plavalne tečaje«.
4. člen
V 23. členu se doda besedilo:
»1.4. Ciciban planinec – sofinancira se lahko nakup knjižic, kolajn in nalepk.«
5. člen
Besedilo 25. člena se spremeni in glasi:
»3. Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V programe redne vadbe se vključujejo otroci, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi postali vrhunski športniki. Člani vadbenih skupin so vključeni v uradne tekmovalne sisteme nacionalnih panožnih zvez. Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti in se sofinancira v obsegu:
– Cicibani in cicibanke za obseg od 100 do 240 ur;
– Mlajši dečki in deklice za obseg od 100 do 400ur;
– Starejši dečki in deklice za obseg od 100 do 800 ur.
Sofinancira se lahko objekt, strokovni kader, materialni stroški programa, meritve in spremljanje treniranosti, nezgodno zavarovanje.«
6. člen
Besedilo 28. člena se spremeni in glasi:
»6. Športna vzgoja mladine, usmerjena v kakovostni in vrhunski šport
So programi redne vadbe in zajemajo načrtno vzgojo mladih registriranih športnikov, vključenih v uradne tekmovalne sisteme nacionalnih panožnih športnih zvez, usmerjenih v doseganje kakovostnih in vrhunskih rezultatov. Člani vadbenih skupin morajo biti vključeni v uradne tekmovalne sisteme nacionalnih panožnih zvez. Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti. Sofinancira se lahko objekt in strokovni kader v obsegu:
– Kadeti za obseg od 120 do 1100 ur;
– Mladina za obseg od 120 do 1100 ur.«
7. člen
Besedilo 32. člena se spremeni in glasi:
»Strokovni kader v vadbenih skupinah otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport mora imeti najmanj najnižjo veljavno stopnjo strokovne usposobljenosti in veljavno licenco. Če ta pogoj ni izpolnjen, vadbena skupina ne more biti izbrana za sofinanciranje.
Sofinanciranje se izvaja za tiste starostne vadbene skupine, ki so oblikovane tako, kot je določeno oblikovanje starostnih kategorij v tekmovalnih sistemih posameznih nacionalnih panožnih zvez.
Vadbene skupine kakovostnega in vrhunskega športa pri individualnih in statičnih športnih panogah morajo imeti v redno vadbo vključeno najmanj 6 športnikov, pri kolektivnih športnih panogah pa najmanj toliko kot je pogoj, da ekipa lahko tekmuje plus tri. V vadbeni skupini je lahko tudi manjše število športnikov s tem, da izvajalec programa pridobi le proporcialni delež točk.
Isti športnik se pri sofinanciranju upošteva samo v eni vadbeni skupini.«
8. člen
Besedilo 33. člena se spremeni in glasi:
»Zajema vadbo in tekmovanja športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda. Sofinancira se lahko:
– v kolektivnih športnih panogah za ekipe, katerih člani so vrhunski športniki do 1200 ur programa;
– za vrhunske športnike v individualnih športnih panogah do 1200 ur programa.
Število točk se določi na osnovi točkovanja po tabeli 2A.«
9. člen
V naslovu Delovanje društev in občinske športne zveze ter izvajanje njenih programov se črta besedilo »ter izvajanje njenih programov«.
10. člen
Črta se 66. člen.
11. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 650-2/2002-21
Gornja Radgona, dne 28. februarja 2003.
Župan
Občine Gornja Radgona
Anton Kampuš l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti