Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2003 z dne 24. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2003 z dne 24. 2. 2003

Kazalo

775. Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za Obrtno industrijsko cono Trnovo v Ilirski Bistrici - sprememb in dopolnitev programa priprave, stran 2511.

Na podlagi zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 16. člena statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98 in Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Ilirska Bistrica na 2. seji dne 6. 2. 2003 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za Obrtno industrijsko cono Trnovo v Ilirski Bistrici – sprememba in dopolnitev programa priprave
1. člen
V programu priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za Obrtno industrijsko cono Trnovo v Ilirski Bistrici (Uradni listu RS, št. 68/01), se v 8. členu, ki določa terminski plan, spremeni 1. točka, tako da se glasi:
»1. Priprava razpisa in izbor izvajalca UN se za posamezne prostorsko funkcionalne sklope izvede predvidoma v roku 60 dni po uveljavitvi te spremembe in dopolnitve programa priprave.«
2. člen
Ta sprememba in dopolnitev začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Ilirska Bistrica in se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35005-1/01-231
Ilirska Bistrica, dne 6. februarja 2003.
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost