Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2003 z dne 13. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2003 z dne 13. 2. 2003

Kazalo

579. Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Vitanje v letu 2003, stran 2100.

Na podlagi odločbe US o razveljavitvi tretjega odstavka 22. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 61/99) in na podlagi 25. člena statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99, 46/01, 106/02) je Občinski svet občine Vitanje na 2. redni seji dne 22. 1. 2003
S K L E P
o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Vitanje v letu 2003
1. člen
Vrednost točke za izračun davka od premoženja iz 1. in 2. točke 14. člena zakona o davkih občanov znaša v letu 2003 320 SIT. Vrednost točke se vsako leto revalorizira z ustreznim indeksom.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Vitanje v letu 2003 objavljen v Uradni list RS, št. 119/02 in odlok o davku od premoženja v Občini Vitanje (Uradni list RS, št. 10/97).
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja za izračun davka od premoženja v letu 2003.
Št. 062-02-03/2003
Vitanje, dne 22. januarja 2003.
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l. r.