Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2002 z dne 8. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2002 z dne 8. 11. 2002

Kazalo

4746. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ulicah v Novem mestu, stran 10359.

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/2001 in 44/2002) in na podlagi 8. člena Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86, 83/89, 5/90, Uradni list RS – stari, št. 8/90, 10/91, Uradni list RS /I, št. 17/91 in Uradni list RS, št. 13/93, 66/93) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 42. seji dne 10. 10. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ulicah v Novem mestu
1. člen
V Odloku o ulicah v Novem mestu (Uradni list RS, št. 32/93) se v 2. členu:
– v poglavju A: VPADNICE doda 8. točka, ki se glasi: »8. Ljubenska cesta«
– v poglavju B: POVEZOVALNE CESTE se 2. točka Vzhodna cesta preimenuje v Levičnikova cesta, 4. točka Severna cesta pa se preimenuje v Andrijaničeva cesta.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-7/2002
Novo mesto, dne 10. oktobra 2002.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.