Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1997 z dne 7. 3. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1997 z dne 7. 3. 1997

Kazalo

735. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Odranci v letu 1997, stran 1146.

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94) ter 14. člena statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Odranci na 16. redni seji dne 19. 2. 1997 sprejel
O D L O K
o začasnem financiranju javne porabe Občine Odranci v letu 1997
1. člen
Potrebe porabnikov sredstev proračuna Občine Odranci se v prvem polletju 1997 začasno financirajo po tem odloku.
2. člen
Do sprejetja proračuna Občine Odranci za leto 1997 se začasno financirajo potrebe mesečno v višini 1/12 realiziranih odhodkov proračuna Občine Odranci za leto 1996.
3. člen
Strokovna služba za izvajanje proračuna mora izvrševati plačila porabnikov proračuna le do višine zneskov iz določila zakona o financiranju občin in drugih predpisov, ki se nanašajo na proračun občine in državni proračun.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1997 do sprejetja proračuna Občine Odranci.
Št. 109-16/97
Odranci, dne 19. februarja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Odranci
Štefan Bogdan l. r.