Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2002 z dne 4. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2002 z dne 4. 11. 2002

Kazalo

4687. Pravilnik o namestitvi oseb v domove ostarelih in ostale zavode institucionalnega varstva, stran 10257.

Na podlagi zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94 in 41/99) in 16. člena statuta Občine Videm (Uradni list RS, št 18/99 in 117/00) je Občinski svet občine Videm na 35. redni seji dne 9. 10. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
namestitvi oseb v domove ostarelih in ostale zavode institucionalnega varstva
1. člen
Ta pravilnik ureja namestitev v domove za ostarele občane in ostale zavode institucionalnega varstva.
2. člen
Do namestitve so upravičeni občani Občine Videm, s stalnim prebivališčem v Občini Videm in nimajo druge možnosti za normalno življenje.
3. člen
Občina Videm ugotovi potrebe po namestitvi v zavode institucionalnega varstva na podlagi podatka Centra za socialno delo Ptuj.
4. člen
Odločitev o namestitvi v institucionalno varstvo sprejme na predlog odbora za socialna vprašanja občinski svet s sklepom.
5. člen
Na podlagi sprejetega sklepa izda Center za socialno delo Ptuj odločbo o namestitvi.
6. člen
V primeru, da je oskrbovanec lastnik nepremičnega in premičnega premoženja, se to s pogodbo prenese v last in posest Občine Videm.
7. člen
Sredstva za namestitev v domove za ostarele in ostale zavode institucialnega varstva se zagotovijo v vsakoletnem proračunu Občine Videm.
8. člen
Z domovi za ostarele in ostalimi Zavodi institucionalnega varstva se sklene pogodba o izvajanju socialno varstvenih storitev.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 031-01-850/02-11
Videm pri Ptuju, dne 15. oktobra 2002.
Župan
Občine Videm
Franc Kirbiš, inž. l. r.