Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2002 z dne 4. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2002 z dne 4. 11. 2002

Kazalo

4686. Pravilnik o obdarovanju otrok in starejših, stran 10257.

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 51/02), zakona o družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 65/93, 71/ 94, 73/95) in 16. člena statuta Občine Videm (Uradni list RS, št. 18/99, 117/00) je Občinski svet občine Videm na 35. redni seji dne 9. 10. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o obdarovanju otrok in starejših
1. člen
Ta pravilnik ureja obseg in način obdarovanja otrok ob novem letu in starejših, bolnih in osamljenih doma in v zavodih pred prazniki (velika nočjo in novim letom), določa upravičence, pogoje in postopek dodelitve prispevka.
2. člen
Upravičenci po tem pravilniku so otroci od drugega do sedmega leta in starejši, ki so v zavodih ali bolni in osamljeni doma, ter imajo stalno prebivališče na območju Občine Videm.
3. člen
Občinska uprava pridobi podatke o številu otrok in starejših od Ministrstva za notranje zadeve in jih uporablja v ta namen oziroma v skladu 10. člena zakona o varstvu osebnih podatkov.
4. člen
Predlog vrednosti darilnega paketa posreduje odbor za socialna vprašanja v potrditev občinskemu svetu.
5. člen
Sredstva se zagotovijo z proračunom Občine Videm
6. člen
Darila so v materialni obliki. Odbor za socialna vprašanja pripravi na podlagi zbranih ponudb najugodnejšo varianto darilnega paketa v višini s sklepom določene vrednosti, ki ga potrdi občinski svet.
7. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 031-01-851/02-11
Videm pri Ptuju, dne 15. oktobra 2002.
Župan
Občine Videm
Franc Kirbiš, inž. l. r.