Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002

Kazalo

3770. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Škofljica, stran 8495.

Na podlagi 109. in 114. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) ter 16. člena statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99, 76/02) je Občinski svet občine Škofljica na 7. izredni seji dne 20. 8. 2002 sprejel
O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Škofljica
1. člen
S tem odlokom se določijo volilne enote za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Škofljica.
2. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Lavrica se oblikuje 1 volilna enota. Volilna enota obsega naslednja območja: Ulica pod Strahom, Babnogoriška cesta, Babškova pot, Pot na Debeli hrib, Nebčeva ulica, Vrečarjeva ulica, Kamnikarjeva ulica, Srednjevaška ulica, Selska ulica, Jagrova ulica, Šeparjeva pot, Dolenjska cesta od št. 185 do 439 A – Lavrica, Cesta ob barju 4.
V volilni enoti za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Lavrica se voli devet članov.
3. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Pijava Gorica se oblikuje 1 volilna enota. Volilna enota obsega naselji Pijava Gorica in Drenik.
V volilni enoti za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Pijava Gorica se voli sedem članov.
4. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Želimlje se oblikuje 1 volilna enota. Volilna enota obsega naselje Želimlje.
V volilni enoti za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Želimlje se voli pet članov.
5. člen
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se smiselno uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah.
Svet krajevne skupnosti volijo volivci s stalnim prebivališčem v posamezni krajevni skupnosti. Člani sveta krajevne skupnosti se volijo po večinskem sistemu.
Mandatna doba članov sveta krajevne skupnosti traja do naslednjih rednih lokalnih volitev.
6. člen
Konstitutivne seje svetov po posameznih krajevnih skupnostih skliče župan v roku 30 dni po volitvah. Predsednika sveta krajevne skupnosti izvolijo člani sveta izmed sebe z večino glasov na prvi seji sveta krajevne skupnosti.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v Uradnem glasilu Občine Škofljica.
Št. 00607/09/02/25-4
Škofljica, dne 21. avgusta 2002.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost