Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2002 z dne 11. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2002 z dne 11. 6. 2002

Kazalo

2490. Sklep o določitvi in razvrščanju območja z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji ter določanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2002, stran 5186.

Na podlagi 5. člena pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 64/01) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve naslednji
S K L E P
I
Ta sklep določa in razvršča območja z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji ter določa ukrepe aktivne politike zaposlovanja za leto 2002, pri katerih se poveča višina posameznega ukrepa glede na razvrščena območja.
II
Območja se razvrščajo v 3 skupine: Območje A, Območje B in Območje C.
Območje zajema Statistično regijo, Upravno enoto in občino.
Območje A zajema tiste Statistične regije, Upravne enote in občine, ki imajo stopnjo brezposelnosti višjo od 16%.
Območje B zajema tiste Statistične regije, Upravne enote in občine, ki imajo stopnjo brezposelnosti od 14,1% do 16%.
Območje C zajema tiste Statistične regije, Upravne enote in občine, ki imajo stopnjo brezposelnosti od 11,9% do 14%.
V območje A se uvrščajo:
- Statistične regije: Pomurska, Podravska.
- Upravne enote: Celje, Gornja Radgona, Kočevje, Lendava, Ljutomer, Maribor, Murska Sobota, Ormož, Pesnica, Ptuj, Ruše, Trbovlje.
- Občine: Cankova, Celje, Črenšovci, Destrnik, Dobje, Dobrovnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Gornja Radgona, Grad, Hajdina, Hodoš, Juršinci, Kidričevo, Kočevje, Kungota, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Maribor, Miklavž na Dravskem Polju, Murska Sobota, Ormož, Osilnica, Pesnica, Podlehnik, Podvelka, Ptuj, Puconci, Rače-Fram, Radenci, Razkrižje, Ribnica na Pohorju, Rogaševci, Ruše, Selnica ob Dravi, Solčava, Starše, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Sveti Jurij, Šalovci, Šentilj, Šmarje pri Jelšah, Štore, Trbovlje, Trnovska vas, Turnišče, Videm, Zavrč, Žetale.
V območje B se uvrščajo:
- Statistične regije: Zasavska, Spodnje Posavska
- Upravne enote: Brežice, Hrastnik, Krško, Radlje ob Dravi, Slovenska Bistrica, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah.
- Občine: Bistrica ob Sotli, Brežice, Cerkvenjak, Gornji Petrovci, Hoče-Slivnica, Hrastnik, Jesenice, Kozje, Krško, Ljubno, Markovci, Odranci, Podčetrtek, Radlje ob Dravi, Rogatec, Slovenska Bistrica, Šentjur pri Celju, Tišina, Velika Polana, Vransko, Žalec.
V območje C se uvrščajo:
- Statistične regije: Savinjska
- Upravne enote: Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, Laško, Lenart, Sevnica, Tržič, Žalec.
- Občine: Beltinci, Braslovče, Črna na Koroškem, Dobrna, Gornji Grad, Ilirska Bistrica, Izola, Križevci, Laško, Moravske Toplice, Muta, Oplotnica, Prebold, Radeče, Sevnica, Slovenske Konjice, Sveta Ana, Tabor, Tržič, Velenje, Vojnik.
III
Programi aktivne politike zaposlovanja za leto 2002, pri katerih se poveča višina posameznega ukrepa, so naslednji:
- nadomestitev dela plače pripravnika,
- subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu,
- programi izobraževanja in usposabljanja zaposlenih.
IV
Višina posameznega ukrepa znotraj v prejšnji točki opredeljenih programov se poviša na naslednji način:
a) na območju A izvajalec ukrepa poveča višino nadomestil za 10 odstotnih točk.
b) na območju B izvajalec ukrepa poveča višino nadomestil za 5 odstotnih točk.
c) na območju C izvajalec ukrepa poveča višino nadomestil za 3 odstotne točke.
Pri tem se pod pojmom “višina nadomestila“ pojmujejo s programom aktivne politike zaposlovanja za leto 2002 opredeljene višine vseh stroškov, navedenih v posameznih programih.
Povečanje višine ne velja pri tistih stroških, pri katerih je financiranje v celoti predvideno že v posameznem programu aktivne politike zaposlovanja za leto 2002.
V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-02-022/01-002
Ljubljana, dne 5. junija 2002.
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve