Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2002 z dne 9. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2002 z dne 9. 5. 2002

Kazalo

1953. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2001, stran 4013.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) ter 96. člena statuta Občine Vipava (Uradno glasilo, št. 4/99) je Občinski svet občine Vipava na 33. redni seji dne 25. 4. 2002 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2001
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2001, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Sestavni del zaključnega računa proračuna občine so tudi prihodki in odhodki krajevnih skupnosti.
2. člen
Proračun Občine Vipava za leto 2001 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
-----------------------------------------------------------------
     Bilanca prihodkov      Račun    Račun finančnih
        in odhodkov  financiranja  terjatev in naložb
-----------------------------------------------------------------
Prihodki    563,778.864        –       1,897.110
Odhodki     754,690.763        –        404.655
Primanjkljaj  190,911.899
Presežek                        1,492.455
-----------------------------------------------------------------
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazana sredstva KS v višini:
1. Prihodki:     38,128.822      (od tega transferni
                      prihodki 31,436.580)
2. Odhodki      46,280.270
3. Primanjkljaj    8,151.448
Primanjkljaj sredstev v višini 190,911.899 SIT se krije iz prenesenih sredstev preteklih let.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40303-1/2002
Vipava, dne 25. aprila 2002.
Župan
Občine Vipava
Ivan Princes l. r.

AAA Zlata odličnost