Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2002 z dne 19. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2002 z dne 19. 4. 2002

Kazalo

1630. Razlaga kolektivne pogodbe za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko predelovalne dejavnosti, stran 3404.

Komisija za razlago kolektivne pogodbe za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko predelovalne dejavnosti je na podlagi 25. člena kolektivne pogodbe (Uradni list RS, št. 5/98, 6/01 in 108/01) na 1. seji dne 4. 4. 2002 soglasno sprejela
R A Z L A G O K O L E K T I V N E P O G O D B E
za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko predelovalne dejavnosti
Določbe 27. člena kolektivne pogodbe, ki se glasi: »Kriteriji za določitev letnega dopusta pri delodajalcu ostanejo nespremenjeni:« delodajalcem onemogoča kakršne koli spreminjanje kriterijev za določanje letnega dopusta, določenih s podjetniškimi kolektivnimi pogodbami ali splošnimi akti, ki so veljali na dan uveljavitve te kolektivne pogodbe 24. januarja 1998. Ta omejitev velja ves čas, dokler bo veljala ta določba kolektivne pogodbe.
Ljubljana, dne 15. aprila 2002.
Predsednik komisije:
Vinko Kastelic, univ. dipl. pravnik l. r.