Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2001 z dne 6. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2001 z dne 6. 8. 2001

Kazalo

3536. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica, stran 6710.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96), 2. in 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96) ter 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 2. izredni seji dne 16. 7. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica (Uradni list RS, št. 95/99) se 5. člen spremeni tako, da glasi:
»Dejavnost šole je v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti naslednja:
80.102  Osnovnošolsko splošno izobraževanje
80.101  Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje
55.51   Dejavnost menz
70.20   Dajanje lastnih nepremičnin v najem
92.61   Obratovanje športnih objektov
55.21   Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč
Dejavnost šole šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
Pogoje za dejavnost šole zagotavljata občina in država.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02200-001/99-004
Žirovnica, dne 16. julija 2001.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, gradb. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost