Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2001 z dne 3. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2001 z dne 3. 8. 2001

Kazalo

3500. Aneks h kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost, stran 6670.

A N E K S H K O L E K T I V N I P O G O D B I
za raziskovalno dejavnost
(Uradni list RS, št. 45/92, 5/93, 50/94, 45/96, 51/98, 73/98, 106/99 in 107/00)
1. člen
V skladu s 4. členom dogovora o načinu usklajevanja plač v javnem sektorju v letu 2001 (Uradni list RS, št. 122/00), se plače uskladijo z rastjo cen življenjskih potrebščin tako, da se zaposlenim na posameznih delovnih mestih priznajo posebni korekcijski dodatki.
2. člen
Zaposlenim v raziskovalni dejavnosti, ki niso navedeni v 3. členu tega aneksa, pripada dodatek na delovnem mestu:
– v I. - IV. tarifni skupini 0,17 količnika,
– v V. tarifni skupini 0,20 količnika,
– v VI. tarifni skupini 0,22 količnika,
– v VII. – IX. tarifni skupini 0,24 količnika.
3. člen
Zaposlenim na delovnih mestih, navedenih v 54.c členu kolektivne pogodbe, pripada dodatek v višini 0,15 količnika.
Mladim raziskovalcem pripada dodatek v višini 0,30 količnika.
Dodatka iz tega člena in dodatki iz 2. člena se izključujejo.
4. člen
Korekcijski dodatek za uskladitev plač z rastjo cen življenjskih potrebščin pripada zaposlenim od 1. avgusta 2001 dalje.
5. člen
Te določbe aneksa h kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 20. julija 2001.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Ministrica
dr. Lucija Čok l. r.
SVIZ
Sindikat vzgoje, izobraževanja in
znanosti Slovenije
Predsednik
Tine Ponikvar l. r.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 25. 7. 2001 pod zap. št. 31/7 in št. spisa 121-03-031/94-026.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti