Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2001 z dne 17. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2001 z dne 17. 5. 2001

Kazalo

2212. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Griže, stran 4347.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 40., 41., 42. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 22/96), 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99 in 43/00), je Občinski svet občine Žalec na 22. seji dne 29. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Griže
1. člen
V odloku o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Griže (Uradni list RS, št. 6/97, 49/98, 6/00) se v 6. členu 2. točka spremeni tako, da se glasi:
„za podružnično osnovno šolo Liboje:
– naslednja naselja: Liboje, del Kasaz (prostorski okoliš št. 100, 101, 102, 103, 104, 105),
del Brnice (prostorski okoliš št. 133),
Pongrac (od hišne številke 155 do 170/a),
Zabukovica (od hišne številke 138 do160/a in hišne številke 169).
2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 60100/0001/96
Žalec, dne 29. marca 2001.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.