Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2001 z dne 19. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2001 z dne 19. 1. 2001

Kazalo

307. Sklep o poklicnem opravljanju funkcije župana Občine Kostel, stran 417.

Na podlagi drugega odstavka 34.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razalga, 9/96 – odl. US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 59/99 – odl. US) in 29. člena statuta Občine Kostel (Uradni list RS, št. 58/99) izdajam
S K L E P
o poklicnem opravljanju funkcije župana Občine Kostel
I
Na podlagi odločitve v skladu z drugim odstavkom 34.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US 39/96 – odl. US 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 59/99 – odl. US) in 29. člena statuta Občine Kostel (Uradni list RS, št. 58/99), opravlja župan Občine Kostel Valentin Južnič funkcijo župana poklicno od 1. 1. 2001 dalje.
II
O odločitvi je župan dolžan obvestiti Občinski svet občine Kostel na prvi naslednji seji.
III
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03 10/00
Vas, dne 28. 12. 2000.
Župan
Občine Kostel
Valentin Južnič l. r.