Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2001 z dne 19. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2001 z dne 19. 1. 2001

Kazalo

305. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Kostel za leto 2000, stran 417.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97 70/97, 10/98, 68/98 in 74/97), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98) in statuta Občine Kostel (Uradni list RS, št. 58/99) je Občinski svet občine Kostel na 17. redni seji dne 9. 1. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Kostel za leto 2000
1. člen
V odloku o proračunu Občine Kostel za leto 2000 (Uradni list RS, št. 66/00) se prvi odstavek 2. člena spremeni in glasi:
Proračun Občine Kostel za leto 2000 je določen v skupni višini 140,000.000 SIT od tega
v SIT
-------------------------------------------------------------
               Prihodki         Odhodki
-------------------------------------------------------------
Davčni prihodki      25,000.000
Nedavčni prihodki     14,450.000
Od prodaje osnov. sred   .3,550.000
Transferni prihodki    97,000.000
Tekoči odhodki                   54,000.000
Tekoči transferi                  32,000.000
Investicijski odhodki               54.000.000
Skupaj          140,000.000       140,000.000
-------------------------------------------------------------
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev, je razvidna iz bilance prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del občinskega proračuna.
2. člen
Ta odlok začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03 03/00
Vas, dne 12. januarja 2001.
Župan
Občine Kostel
Valentin Južnič l. r.