Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2001 z dne 19. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2001 z dne 19. 1. 2001

Kazalo

321. Pravilnik o dežurstvu prodajaln v Občini Sodražica, stran 440.

Na podlagi 4. člena pravilnika o obratovalnem času prodajaln (Uradni list RS, št. 79/97, 78/98 in 36/00) in 15. člena statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Sodražica na 16. redni seji dne 28. 12. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o dežurstvu prodajaln v Občini Sodražica
1. člen
S tem pravilnikom se določa obratovalni čas prodajaln, ki poslujejo izven rednega obratovalnega časa (v nadaljevanju: čas dežurstva).
2. člen
Trgovec je pri določanju časa dežurstva poleg svojega poslovnega interesa dolžan upoštevati tudi določbe tega pravilnika.
3. člen
Trgovine na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili lahko obratujejo kot dežurne prodajalne ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih med 7. in 12. uro.
Trgovine na drobno s kruhom, pecivom, testeninami in sladkornimi izdelki lahko obratujejo kot dežurne prodajalne od ponedeljka do sobote med 5.30 in 7. uro ter nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih med 7. in 12. uro.
Trgovine na drobno z mesom in mesnimi izdelki lahko obratujejo kot dežurne prodajalne ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih med 7. in 12. uro.
Prodajalne s cvetjem lahko obratujejo kot dežurne prodajalne ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih med 8. in 18. uro.
4. člen
Trgovec mora urnik obratovalnega časa prijaviti občinski upravi največ 45 dni in najmanj 15 dni pred:
– začetkom poslovanja prodajalne,
– spremembo urnika obratovalnega časa prodajalne,
– začetkom novega koledarskega leta.
Trgovec mora ob prijavi obratovalnega časa določiti dneve in čas v katerem bo prodajalna obratovala, kot dežurna.
Trgovec mora zaprtje prodajalne zaradi dogodkov, na katere ne more vplivati (smrt v družini, bolezen, nesreča in podobno) prijaviti občinski upravi v petih dneh od zaprtja.
5. člen
Občinski organ lahko potrdi prijavljen urnik le deloma. Občinska uprava z odločbo zavrne prijavljeni urnik obratovalnega časa deloma ali v celoti, če ta ni v skladu z določbami tega pravilnika.
6. člen
Dovoljenje za dežurstvo se izda najdlje za obdobje enega leta.
7. člen
Določbe tega pravilnika uporablja občinska uprava, pri potrjevanju obratovalnega časa prodajaln na območju Občine Sodražica.
8. člen
Trgovec mora uskladiti urnik obratovalnega časa s tem pravilnikom v treh mesecih po njegovi uveljavitvi.
Če trgovec ne uskladi urnika obratovalnega časa v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da nima prijavljenega obratovalnega časa prodajalne.
9. člen
Nadzor nad uresničevanjem določb tega pravilnika opravlja pristojni tržni inšpekcijski organ.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 33000-1/00
Sodražica, dne 28. decembra 2000.
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.