Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2001 z dne 18. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2001 z dne 18. 1. 2001

Kazalo

274. Sklep o začasnem financiranju Občine Odranci v letu 2001, stran 387.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 63/99), 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) izdajam
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Odranci v letu 2001
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Odranci za leto 2001 se financiranje iz občinskega proračuna začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2000.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2000.
V okviru začasnega financiranja se dovoljuje financiranje investicij v teku.
3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2001.
4. člen
Obdobje začasnega financiranja traja od 1. 1. 2001 do sprejetja proračuna za leto 2001 oziroma najkasneje do 31. 3. 2001.
5. člen
Z odločitvijo o začasnem financiranju Občine Odranci župan občine obvesti občinski svet ter nadzorni odbor, objavi pa se v Uradnem listu RS.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001.
Št. 116-15 /2000
Odranci, dne 21. decembra 2000.
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l. r.