Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2001 z dne 18. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2001 z dne 18. 1. 2001

Kazalo

247. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ilirska Bistrica, stran 345.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97), na podlagi drugega odstavka 81. člena statuta Občine Ilirska Bistrica (Primorske novice, Uradne objave, št. 18/95) in 10. točke 10. člena sprememb in dopolnitev statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Ilirska Bistrica na 17. seji dne 21. 11. 2000 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ilirska Bistrica
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s krajšo oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v mestu Ilirska Bistrica, z uvedenim uličnim sistemom, se razvrstijo v podkategorijo na zbirne mestne ceste (s skrajšano oznako LZ) v mestu Ilirska Bistrica.
3. člen
Lokalne ceste so:
- ceste med naselji v Občini Ilirska Bistrica in med naselji v Občini Ilirska Bistrica in naselji v sosednjih občinah;
- ceste v mestu Ilirska Bistrica z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorijo.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Ilirska Bistrica in med naselji v Občini Ilirska Bistrica in naselji v sosednjih občinah so:
5. člen
Lokalne ceste v mestu Ilirska Bistrica z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorijo zbirnih mestnih cest (LZ) so:
6. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
7. člen
Javne poti (JP) v mestu Ilirska Bistrica so:
8. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97), na podlagi predhodne strokovne preveritve, pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 347-05-144/98-03/Brank z dne 17. 7. 1998 in št. 347-05-3/00 z dne 28. 11. 2000.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34401-0015/00-232
Ilirska Bistrica, dne 27. decembra 2000.
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Franc Lipolt, univ. dipl. inž. kem. tehnol. l. r.

AAA Zlata odličnost