Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2000 z dne 30. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2000 z dne 30. 11. 2000

Kazalo

4569. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o varstvu vodnega vira Lukavci, stran 11389.

Na podlagi drugega odstavka 60. člena zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/86), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91), 16. in 19. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96) in 15. člena statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99) je Občinski svet občine Križevci na seji dne 16. 11. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o varstvu vodnega vira Lukavci
1. člen
V odloku o varstvu vodnega vira Lukavci (Uradni list RS, št. 56/00) se črta zadnji odstavek 3. člena in se dopolni z novim, ki glasi:
Obseg vodovarstvenih pasov je opisno in grafično prikazan v strokovnih podlagah (Strokovne podlage za varovanje vodnega vira zajetega s črpališčem Lukavci in predlog zaščite), ki ga je izdelal GEOKO Podjetje za geološke raziskave d.o.o. Reboljeva 7 Ljubljana pod št. K-II-30d/c-1/91, september 1999 in so sestavni del odloka. V prilogi “parcelne številke“ so podane katastrske številke parcel, ki so zajete z vodovastvenimi pasovi.
2. člen
Doda se novi 22. člen, ki glasi:
S sprejetjem tega odloka se razveljavijo določbe odloka o varovalnem pasu okrog zajetja pitne vode za vodovod na območju Občine Ljutomer (Uradne objave, št. 27/78), in sicer v:
– 3. členu prve tri alinee,
– 4. členu prve tri alinee in
– drugi odstavek 10. člena.
3. člen
Dosedanji 22. člen postane 23. člen.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-03-01/00
Križevci, dne 16. novembra 2000.
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti