Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2000 z dne 6. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2000 z dne 6. 10. 2000

Kazalo

1. Popravek zakona o zavarovalništvu (ZZavar), stran 10229.

V zakonu o zavarovalništvu, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 13-595/00 z dne 17. 2. 2000, so bile ugotovljene redakcijske napake, zato na podlagi prvega odstavka 114. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije dajem
P O P R A V E K
zakona o zavarovalništvu (ZZavar)
V 12. členu se besedilo “v 110., 112., 236. in 337. členu” pravilno glasi “v 110., 112., 237. in 338. členu”.
V šestem odstavku 73. člena se besedilo “171., 172., 173., 174., 176., 178., 179., 182. in 183 člena” pravilno glasi “172., 173., 174., 175., 177., 179., 180., 183. in 184. člena”.
V tretjem odstavku 96. člena se besedi “180. člena” pravilno glasita “181. člena”.
V 8. točki drugega odstavka 101. člena se besede “iz 166. člena” pravilno glasijo “iz 167. člena”, v 9. točki drugega odstavka se besede “iz 177. člena” pravilno glasijo “iz 178. člena”.
V 3. in 4. točki 141. člena se besedilo “iz 9. točke 109. člena” pravilno glasi “iz 8. točke 109. člena”.
V 1. točki drugega odstavka 154. člena se beseda “zavarovancih” pravilno glasi “zavarovalcih”.
V 1. točki drugega odstavka 181. člena se besedilo “iz 9. točke drugega odstavka 109. člena” pravilno glasi “iz 8. točke 109. člena”.
V 2. točki 196. člena se besedi “186. člena” pravilno glasita “187. člena”.
V 210. členu se besede “ iz 208. člena” pravilno glasijo “iz 209. člena”.
V drugem odstavku 218. člena se besedilo “iz prvega in tretjega odstavka 215. člena” pravilno glasi “iz 215. člena”.
V prvem odstavku 222. člena se besedi “220. člena” pravilno glasita “221. člena”.
V 228. členu se besedi “226. člena” pravilno glasita “227. člena”.
V petem odstavku 238. člena se beseda “petega” pravilno glasi “tretjega”.
Za 338. členom se številčna oznaka člena “239” pravilno glasi “339”.
V petem odstavku 245. člena se beseda “petega” pravilno glasi “četrtega”.
V drugem odstavku 270. člena se besedi “252. člena” pravilno glasita “272. člena”.
V tretjem odstavku 300. člena se besedilo “300. do 305. člena” pravilno glasi “301. do 306. člena”.
V petem odstavku 333. člena se beseda “četrtega” pravilno glasi “tretjega”.
V tretjem odstavku 338. člena se beseda “zavarovanec” pravilno glasi “zavarovalec”.
V prvem odstavku 341. člena se besedi “10. točke” pravilno glasita “9. točke”.
V 2. točki prvega odstavka 342. člena se besedilo “v 277. do 282. členu” pravilno glasi “v 301. do 306. členu”, v 6. točki prvega odstavka se besedi “229. člena” pravilno glasita “230. člena”.
V 2. točki prvega odstavka 343. člena se beseda “drugega” pravilno glasi “tretjega”.
V 2. točki prvega odstavka 344. člena se besedi “229. člena” pravilno glasita “230. člena”.
V 2. točki prvega odstavka 345. člena se besedilo “iz drugega odstavka 239. člena” pravilno glasi “iz 239. člena”, besedilo “na podlagi 4. točke 232. člena” se pravilno glasi “na podlagi 3. točke 233. člena”, v 2. točki drugega odstavka se besedi “229. člena” pravilno glasita “230. člena”.
V 1. točki prvega odstavka in 1. točki tretjega odstavka 347. člena se besedi “5. člena” pravilno glasita “4. člena”.
V 348. členu se besedi “167. člena” pravilno glasita “168. člena”.
V 1. točki 350. člena se besedi “189. člena” pravilno glasita “190. člena”.
V prvem odstavku 352. člena se za besedo “zakonu” pravilno nahajata besedi “ko Vlada”.
V 3. točki drugega odstavka 353. člena se besedi “v naslednjem” pravilno glasita “v četrtem in petem”, v četrtem odstavku se beseda “prejšnjega” pravilno glasi “drugega”, v 4. točki petega odstavka se besedi “229. člena” pravilno glasita “230. člena”, v sedmem odstavku se beseda “četrtim” pravilno glasi “šestim”, v osmem odstavku se beseda “četrtega” pravilno glasi “šestega”.
V drugem odstavku 356. člena se besedi “232. člena” pravilno glasita “233. člena”, v tretjem odstavku se besedilo “četrtega do šestega odstavka 352. člena” pravilno glasi “šestega do osmega odstavka 353. člena”.
V drugem odstavku 357. člena se beseda “zastopniške” pravilno glasi “posredniške”, besedi “229. člena” se pravilno glasita “230. člena”, v tretjem odstavku se besede “četrtega do šestega” pravilno glasijo “šestega do osmega”.
Št. 460-01/99-673
Ljubljana, dne 4. oktobra 2000.
Generalna sekretarka
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožica Velišček l. r.

AAA Zlata odličnost