Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2000 z dne 26. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2000 z dne 26. 7. 2000

Kazalo

3155. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kostel za leto 1999, stran 8294.

Na podlagi 98. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 79/99) in 109. člena statuta Občine Kostel (Uradni list RS, št. 58/99) je Občinski svet občine Kostel, na 14. seji dne 29. 6. 2000 sprejel
ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Kostel za leto 1999
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kostel za leto 1999.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu so naslednji:
Sredstva proračuna
– Prihodki                      94,430.146
– Odhodki                       90,153.481
– Presežek prihodkov
nad odhodki                      4,276.665.
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki proračuna v višini 4,276.665 SIT se prenese v leto 2000.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, bilanca stanja in poročilo o finančnem poslovanju Občine Kostel o postavkah proračuna, rebalansu proračuna in dejanskih stanjih za leto 1999 so sestavni deli tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03 06/00
Kostel, dne 29. junija 2000.
Župan
Občine Kostel
Valentin Južnič l. r.