Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2000 z dne 26. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2000 z dne 26. 7. 2000

Kazalo

3146. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o javni snagi, čiščenju javnih površin, površin za pešce in zelenih površin, stran 8282.

Na podlagi 20. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Gornja Radgona na 13. redni seji dne 29. 6. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o javni snagi, čiščenju javnih površin, površin za pešce in zelenih površin
1. člen
V 6. členu odloka o javni snagi, čiščenju javnih površin, površin za pešce in zelenih površin (Uradne objave občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 22/99) se na koncu drugega stavka namesto pike postavi vejica in naslednje besedilo: »v večstanovanjskih hišah pa upravnik, če je upravljanje hiše preneseno s pogodbo nanje.«
2. člen
V 17. členu odloka se črta drugi odstavek.
3. člen
V 12., 16., 17., 29. in 33. členu se besedi »komunalni nadzornik« nadomestita z besedama »občinski redar«.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-06-4/99
Gornja Radgona, dne 30. junija 2000.
Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.

AAA Zlata odličnost