Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2000 z dne 7. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2000 z dne 7. 7. 2000

Kazalo

2827. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prispevku za investicijska vlaganja na področju ravnanja s komunalnimi odpadki, stran 7903.

Na podlagi 3. člena zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82), 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Žalec na 15. seji dne 1. 6. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prispevku za investicijska vlaganja na področju ravnanja s komunalnimi odpadki
1. člen
V odloku o prispevku za investicijska vlaganja na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 40/97, 20/98, 43/00) se spremeni 4. člen in se glasi:
“Prispevek velja do sprejetja novega tarifnega sistema za obračun cene odvoza in deponiranja odpadkov, najdlje pa do konca leta 2000.“
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35300/0001/97
Žalec, dne 1. junija 2000.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.