Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2000 z dne 19. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2000 z dne 19. 5. 2000

Kazalo

1978. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Vransko, stran 5761.

Na podlagi 29. in 36. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 37/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99) je Občinski svet občine Vransko na 17. redni seji dne 26. 4. 2000 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Vransko
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Vransko (Uradni list RS, št. 44/99) se 45. člen v celoti spremeni in glasi:
Občinski svet praviloma odloča z javnim glasovanjem.
Občinski svet praviloma odloča s tajnim glasovanjem, kadar so predmet glasovanja premoženjske in kadrovske zadeve.
Občinski svet lahko odloča s tajnim glasovanjem tudi o drugih zadevah, če tako sklene pred odločanjem o posamezni zadevi ali vprašanju.
Predlog, da se glasuje tajno, lahko da župan ali najmanj ena četrtina vseh članov sveta.
2. člen
50. člen se dopolni tako, da se za tretjim odstavkom doda besedilo:
Zapisnik o glasovanju je zaupne narave in kot tak ni dostopen javnosti. Zapisnik o tajnem glasovanju ni priloga gradiva za naslednjo sejo občinskega sveta in se tudi ne objavlja. O vpogledu v zapisnik odloči župan.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03/001-1/2000
Vransko, dne 26. aprila 2000.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost