Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2000 z dne 19. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2000 z dne 19. 12. 2000

Kazalo

4929. Sklep o spremembi "Sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Celje", stran 11950.

Na podlagi 18. in 64. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98 in 28/99) je Mestni svet mestne občine Celje na seji dne 28. 11. 2000 sprejel
S K L E P
o spremembi “Sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Celje“
1. člen
S tem sklepom se spreminja “Sklep o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Celje“ (Uradni list RS, št. 28/99).
2. člen
V celoti se črta III. točka 3. člena sklepa, ki se nanaša na zemljišče Celjskega športnega letališča ter objekt črpališče za gorivo na parc. št. 947/1 ter se nadomesti z naslednjim besedilom:
III. Zemljišča Celjskega športnega letališča ter objekt črpališče za gorivo na parc. št. 947/1
Lokacija: Medlog 20, k.o. Medlog
št. z. k. vl. 565, parc. št. 1333
št. z. k. vl. 563, parc. št. 940 – del, 1334, 2088/2 – del, 2089 – del
št. z. k. vl. 256, parc. št. 1318 – del
št. z. k. vl. 1225, parc. št. 947/2
št. z. k. vl. 1082, parc. št. 1328- del, 1335
št. z. k. vl. 248, parc. št. 1319- del, 1321- del, 1325- del, 1326- del, 1329- del
št. z. k. vl. 261, parc. št. 911-del, 1323-del
št. z. k. vl. 738, parc. št. 909-del, 912-del, 923-del, 1317-del,
št. z. k. vl. 737, parc. št. 924-del, 925 – del, 926-del, 947/1-del, 1296/1-del,
1301-del, 1316-del
št. z. k. vl. 246, parc. št. 908-del, 1300/2-del, 1322-del, 1327-del
Sestavni del javnega športnega objekta Celjsko športno letališče sta tudi naslednji parceli v lasti fizičnih oseb:
št. z. k. vl. 270, parc. št. 1320-del (last Ane Mutec, Levec 30)
št. z. k. vl. 264, parc. št. 1324-del (last Pavle Bračič, Levec 34).
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 650-1/99-26
Celje, dne 28. novembra 2000.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.