Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2000 z dne 19. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2000 z dne 19. 12. 2000

Kazalo

4925. Spremembe in dopolnitve poslovnika Mestnega sveta mestne občine Celje, stran 11948.

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98 in 28/99) na seji dne 28. 11. 2000 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Mestnega sveta mestne občine Celje
1. člen
V poslovniku Mestnega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 66/95, 1/96, 46/96, 75/96, 37/97 in 28/99) se naslov poglavja “IV. Skupine svetnikov“ in 10. člen spremenita tako, da se glasita:
“IV. Klubi oziroma društva svetnikov
10. člen
V svetu delujejo klubi oziroma društva svetnikov (v nadaljnjem besedilu: klubi svetnikov), registrirani v skladu z zakonom o društvih.
Klub svetnikov sestavljajo svetniki ene ali več političnih strank oziroma list volivcev, lahko pa tudi druge osebe, ki niso svetniki, v skladu s pravili kluba. Svetnik je lahko član samo enega kluba svetnikov.
Klub svetnikov deluje v skladu s svojim planom dela.
Klub svetnikov se financira mesečno na osnovi števila svetnikov v klubu in zneska, ki ga za enega svetnika določi svet s sklepom.“
2. člen
Četrti odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Ob občinskem prazniku se svet sestane na slovesnosti s podelitvijo najvišjih priznanj Mestne občine Celje, za katero pa se ne uporabljajo določila tega poslovnika, ki govorijo o rednih in izrednih sejah. Določbe tega poslovnika prav tako ne veljajo za žalne seje sveta v primeru smrti uglednih posameznikov.“
3. člen
Prvi odstavek 68. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Delovno telo sprejema odločitve na seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov.“
4. člen
Tretji odstavek 109. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Odloke in vse druge akte, razen tistih iz prvega in drugega odstavka tega člena, sprejema svet z večino opredeljenih glasov navzočih svetnikov.“
5. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01200-5/95
Celje, dne 28. novembra 2000.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti