Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2000 z dne 6. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2000 z dne 6. 4. 2000

Kazalo

1430. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ribnica za obdobje 1986-2000 (Skupščinski Dolenjski list, št. 12/78, 18/88 in Uradni list RS, št. 11/90 in 27/98), srednjeročnega plana Občine Ribnica za obdobje 1986-1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 12/78 in Uradni list RS, št. 10/91, 21/93 in 27/98), stran 3754.

Na podlagi 1. odst. 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), ter 6. in 122. člena statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99), je Občinski svet občine Sodražica na 10. seji dne 16. 3. 2000, sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ribnica za obdobje 1986–2000 (Skupščinski Dolenjski list, št. 12/78, 18/88 in Uradni list RS, št. 11/90 in 27/98), srednjeročnega plana Občine Ribnica za obdobje 1986–1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 12/78 in Uradni list RS, št. 10/91, 21/93 in 27/98)
1. člen
Odlok Občine Ribnica o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ribnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Skupščinski Dolenjski list, št. 12/78, 18/88 in Uradni list RS, št. 11/90) in srednjeročnega plana Občine Ribnica za obdobje 1986–1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 12/87 in Uradni list RS, št. 10/91, 21/93) objavljen v Uradnem listu RS, št. 27/98, se v 3. členu 1. točka dopolni z zadnjo alineo, ki se glasi:
– do sprejetja PUP v coni S16 Sodražica se uporablja veljavni zazidalni načrt mestnega naselja Sodražica.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-1/2000
Sodražica, dne 16. marca 2000.
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc I. r.