Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000

Kazalo

17. Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Ciper, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Republiko Ciper (BCYNSNJ), stran 113.

A K T
O NASLEDSTVU SPORAZUMOV NEKDANJE JUGOSLAVIJE Z REPUBLIKO CIPER, KI NAJ OSTANEJO V VELJAVI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO CIPER (BCYNSNJ)
Na podlagi 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije v zvezi z določbami 1. člena Ustavnega zakona za izvedbo Ustave Republike Slovenije, Državni zbor Republike Slovenije odloča, da se notificira nasledstvo Republike Slovenije glede naslednjih mednarodnih pogodb, veljavnih med nekdanjo Jugoslavijo in Republiko Ciper, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Republiko Ciper:
1. Sporazum med Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske in Vlado Jugoslavije glede odškodnine za britansko premoženje, pravice in interese, ki so jih prizadeli jugoslovanski ukrepi nacionalizacije, razlastitve, odvzema in likvidacije (z izmenjavo not), London, 23. 12. 1948, objavljen hkrati z aktom o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kanado, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Kanado, v Uradnem listu RS - Mednarodne pogodbe, št. 9/97 (Uradni list RS, št. 34/97);
2. Konvencija med Vlado SFRJ in Vlado Republike Cipra o prosvetnem, znanstvenem, kulturnem in tehničnem sodelovanju, Nikozija, 12. 11. 1969, objavljena v Uradnem listu SFRJ-MP, št. 54/70;
3. Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado Republike Cipra o zračnem prometu, Nikozija, 27. 2. 1976, objavljen v Uradnem listu SFRJ-MP, št. 2/78;
4. Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado Republike Ciper o dolgoročnem gospodarskem, znanstvenem, tehničnem in industrijskem sodelovanju, Beograd, 29. 3. 1976, objavljen v Uradnem listu SFRJ-MP, št. 13/77;
5. Sporazum med ZIS Skupščine SFRJ in Vlado Republike Ciper o sodelovanju na področju turizma, Nikozija, 21. 11. 1980, objavljen v Uradnem listu SFRJ-MP, št. 6/84;
6. Trgovinski sporazum med ZIS Skupščine SFRJ in Vlado Republike Ciper, Nikozija, 21. 11. 1980, objavljen v Uradnem listu SFRJ-MP, št. 12/81;
7. Sporazum med ZIS Skupščine SFRJ in Vlado Republike Ciper o mednarodnem cestnem prevozu blaga, Nikozija, 21. 11. 1980, objavljen v Uradnem listu SFRJ-MP, št. 11/84;
8. Sporazum med ZIS Skupščine SFRJ in Vlado Republike Ciper o sodelovanju na področju zdravstva, medicinskih ved in farmakologije, Nikozija, 21. 11. 1980, objavljen v Uradnem listu SFRJ-MP, št. 4/83;
9. Pogodba med SFRJ in Republiko Ciper o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah, Nikozija, 19. 9. 1984, objavljen v Uradnem listu SFRJ-MP, št. 2/86;
10. Pogodba med SFRJ in Republiko Ciper o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja, Nikozija, 29. 6. 1985, objavljen v Uradnem listu SFRJ-MP, št. 2/86.
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
Št. 700-01/99-58/1
Ljubljana, dne 29. februarja 2000
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.